Az Angloville-ről

Az Angloville nemzetközi csapatának célja, hogy a világ minden országába elhozza a hatékony, élvezetes, anyanyelvi környezetben való nyelvtanulást. Közép-európai gyökerekkel rendelkezünk, de egy globális márka építésén dolgozunk. Az Angloville nyelvtanfolyamok Lengyelországban, Magyarországon és Romániában valamint Angliában és Írországban érhetők el.

Első bentlakásos angol nyelvi programunkat 2011-ben tartottuk Lengyelországban, azóta pedig évente több ezer résztvevőnek segítünk leküzdeni a nyelvi korlátait. Ügyfeleink azonban nem csak az országon belülről, de külföldről is érkeznek hozzánk, így pl. Franciaországból, Olaszországból, Németországból vagy éppen Spanyolországból . Partnereink között elismert nyelviskolák, valamint több amerikai, angliai és írországi angoltanár-képző szervezet is található.

Célunk

Az Angloville nem egy hagyományos nyelviskola. Elsőként honosítottuk meg az anyanyelviekkel tartott, egyéni tréningen alapuló bentlakásos angol nyelvi programokat, mivel hiszünk benne, hogy ezek segítenek a magyarok gyakorlati angoltudásának jelentős fejlesztésében. Célunk, hogy a hét elteltével résztvevőink bátran megszólaljanak és magabiztosan beszéljenek angolul.

Az Angloville csapata

Módszertan

Az évek alatt tökéletesített, egyedülálló Angloville módszertannak köszönhetően a nyelvi szigeten eltöltött idő alatt valóban látványos, érezhető fejlődést érhetsz el az angol szóbeli kommunikációban, olyat, amihez egyébként több hónapnyi hagyományos nyelvtanfolyam, vagy több hétnyi klasszikus külföldi nyelvtanfolyam lenne szükséges.

Mi a “nyelvi bemerítés”?

Az angol nyelvbe való teljes “bemerülés” a saját (magyar) nyelv használatának kizárása, a leggyorsabb és hatékonyabb módszer a nyelvi készségek fejlesztésére.

Neked is tudunk segíteni, hogy rövid idő alatt legyőzd nyelvi gátlásaidat – ráadásul egyszerűen.

 

A hagyományos tantermi oktatás megadja az alapokat – szókincset, nyelvtant -, és szerepe nagyon is fontos a nyelvtanulás kezdeti szakaszában. De hiába tesz szert valaki az alapvető szókincsre és nyelvtani ismeretekre, az anyanyelviekkel való szabad, folyékony kommunikáció nehézséget fog jelenteni, és ez teljesen természetes. A mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy a kommunikációs korlátok leküzdése igen nehezen megy a hagyományos tantermi oktatás során.

 

A megoldás egy olyan nyelvi tábor, ahol megtörténik a “bemerítés” az anyanyelvi környezetbe, vagyis az “ugrás a mély vízbe”. Az Angloville-nek köszönhetően Magyarországon is lehetővé vált ez a fajta tanulást folyamatos “1:1” (1 magyar – 1 anyanyelvi) és “2:1” formában, különböző angol akcentusokat beszélő anyanyelvi mentorok segítségével. Az Angloville egy élményutazás a valódi angol nyelv világába – az angol nyelvet természetese formájában tapasztalod meg, pontosan úgy mintha Sydney, London, New York vagy Dublin utcáin járnál – egy ilyen környezetet semmilyen tantermi nyelvoktatás nem képes helyettesíteni.

A módszertan tudományos gyökerei

Az Angloville egy egyedülálló “bemerítéses” (immersion) nyelvi program. Az állandó angol nyelvi környezet természetes módon, mindennapi kommunikációs szituációk révén fejleszti angoltudásodat anélkül, hogy ehhez külföldre kellene utaznod.

 

Ez a fajta egyedi nyelvi képzés tudományos alapokon nyugszik. Az első bemerítéses nyelvi programok, melyek során a diákok a nyelvet valamely más tárgy (pl. földrajz, történelem) tanulásán keresztül fejlesztették, az 1960-as években jelentek meg Kanadában. E programok célja elsősorban az angol anyanyelvű lakosság francia nyelvre (az ország másik hivatalos nyelvére) való tanítása volt (Genesee, 1994). E programok hatékonyságának tudományos vizsgálata kimutatta, hogy a nem nyelvi tartalom idegen nyelven történő tanítása sokkal eredményesebb, mintha közvetlenül az idegen nyelv tanítására koncentrálnánk. Az Angloville program során a résztvevők elsősorban egymás kultúráját, gondolkodását ismerik meg, amiben a nyelv csupán közvetítő közegként szolgál (pl. a beszélgetések, adott témáról készített prezentációk során) – ezért figyelhető meg a kanadai programokhoz hasonló eredmény.

Az Angloville az újabb tudományos eredmények felhasználásával továbbfejlesztette ezt a módszert. Több kutatás is kimutatta, hogy a nyelvtanulás akkor a leggyorsabb, ha az természetes társalgási helyzetekben történik (Genesee, 1994). A folyamatos gyakorlati nyelvhasználat motiváltabbá teszi a résztvevőket, hiszen azonnal érzékelik munkájuk eredményét, szemben az elképzelt helyzetekre építő hagyományos nyelvi kurzusokkal. Ez a motiváció mindaddig fenntartható, amíg a tanuló a nyelvet számára érdekes kontextusban használja.

Az Angloville tréningen a párbeszéd tartalma vagy formája nem előre meghatározott, arról a résztvevő saját maga dönt. Mindemellett, az Angloville dinamikus és felszabadult környezete miatt senki sem érzi úgy, mintha tanfolyamon vagy iskolában ülne, és ez a kötetlen de stimuláló hangulat pozitívan hat a fejlődés ütemére (Stevens, 1983). Azok a tanulók, akik “aktívan” használják a nyelvet az órák során, sokkal szabadabban tudják kifejezni magukat mint azok, akik óráin a tanár központibb szerepet játszik (Stevens, 1983).

Az Angloville-ben mindig a nyelvet tanulóké a központi szerep – az anyanyelvi mentor figyelme teljes mértékben rájuk összpontosul, és ez utóbbi kulcsfontosságú az idegennyelv-tudás fejlesztésében (Genesee, 1987). Nyelvet tanulni leghatékonyabban azt hallva és beszélve lehet, nem pedig a tankönyvi példák tanulmányozásával.

Az Angloville program alapját az USA-beli Minnesotai Egyetem Fejlett Nyelvtanulási Módszertani Központja által a kontextus alapú (bemerítéses) nyelvoktatás számára kidolgozott javaslatok képezik.

Mi az Angloville-nél hiszünk a “Pareto-elvben”, vagyis, hogy a befektetett energia 20%-a adja az eredmények 80%-át. A nyelvtani szabályoknak és a szókincsnek csupán kis részét használjuk a mindennapi kommunikáció során. Az Angloville résztvevői olyan témákhoz kapcsolódó szavakat és kifejezéseket tanulnak, amelyek számukra fontosak, mint például az üzleti kommunikáció. Tudván, hogy ügyfeleinknek korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy jelentős fejlődést érjenek el, különös hangsúlyt fektetünk a megfelelő témakörök és tananyag kiválasztására. Ez történik az Angloville-ben.

 

Irodalom

T. Fortune – Immersion Teaching Strategies Observation Checklist, University of Minnesota, 2000

F. Genesee – Integrating Language and Content: Lessons from Immersion, McGill University, 1994

Johnson, Keit & Swain, Merri – Immersion Education: International Perspectives, Cambridge, 1997

F. Stevens – Activities to Promote Learning and Communication in the Second Language Classroom, Concordia University, 1983

F. Genesee – Learning through two languages: Studies of immersion and bilingual education, 1987

Jelentkezés / kapcsolatfelvétel

Bezár