Verseny határok nélkül – HR kutatás

Jun 17, 2020

Hogyan hatnak a nyelvi és interkulturális készségek a hazai cégek üzleti sikereire?

A Magyarországon működő nemzetközi, illetve a külpiacokra is kilépő hazai vállalatok többségénél az angol nyelv az első számú üzleti nyelv, mégis, a cégek kétharmada tapasztalt már kommunikációs nehézséget a külföldi érdekeltekkel való együttműködés során.

Az Angloville “Verseny határok nélkül” kutatása azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a munkatársak nyelvismerete és interkulturális kommunikációs készségei a cégek nemzetközi üzleti sikereit. A tanulmány 75 vállalat felső vezetőjének kérdőíves felmérésén és személyes interjúin alapul, a legfontosabb eredményeket alább foglaltuk össze.

A megkérdezett vállalatok közel több mint fele arra számít, hogy a következő években tovább fog nőni a nemzetközi kitettségük. Intenzívebb kapcsolatra számítanak a külföldi partnerekkel, tovább terjeszkednek külföldön, sokuknál a külföldi anyavállalattal való viszonyban számítanak szorosabb kötelékre.

Mindez tovább erősíti a megfelelő nyelvtudás és kulturális érzékenység szükségességét.

cégek közel kétharmadában tapasztaltak már kommunikációs nehézségeket a külföldi üzleti érdekeltekkel – vevőkkel, beszállítókkal, más partnerekkel – és az anyavállalattal való kommunikáció során.

Ezek a nehézségek akadályozzák az információ gyors áramlását, és lassítják az üzleti döntési folyamatot.

A válaszokból az is kiderül, hogy a külpiaci sikereket még mindig a nyelvtudás hiánya nehezíti leginkább. Ez igaz mind az angol mind más nyelvek használatára, miközben még ma sem ritka, hogy tolmács alkalmazásával oldják meg a helyzetet.

A kutatásban részt vevő cégek sokszor tapasztalták, hogy a nyelvtudás hiányából fakadó félreértések gyakran nem a nyelvi készségek szintjéből, hanem az értelmezés- és gondolkodásbeli különbségekből adódnak.

A vállalatcsoporton belüli kommunikáció szinte minden nemzetközi hátterű magyar cégnél angol nyelvű. Az angol nyelvnek az üzleti életben elfoglalt erős helyzetét mutatja olyan példa is, amikor német központú cég volt kénytelen a belső kommunikációban is áttérni az angolra.

Az angol nyelv azonban azoknál a cégeknél is napi szinten használatos, melyeknek nincs külföldi tulajdonosi kötődése – a megkérdezett cégek 76%-ánál gyakran, napi szinten szükséges használni az angolt.

A fenti adatokat tükrözve a nyelvtudás legnagyobb hasznát a cégek három területen látják: a vállalatcsoporton belüli kommunikációban, a beszerzés, beszállítókkal való kapcsolattartás területén, valamint értékesítés és ügyfélkommunikáció során.

Hasonló bejegyzések:

Jelentkezés / kapcsolatfelvétel

Bezár