13 üzleti angol kifejezés prezentációkhoz

Dec 17, 2019

Rendszeresen kell angolul prezentálnod? Külföldi ügyfelek, üzleti partnerek előtt üzletszerzés céljából kell előadnod? Angolul beszélő főnököd gyakran kér jelentéseket, melyeket meggyőzően kell számára angol nyelven előadni? Akkor az alábbi, prezentációk során használatos üzleti angol kifejezéseket mindenképpen meg kell ismerned, hiszen használatukkal profi előadónak fogsz tűnni.

Ha szeretnél a gyakorlatban is elsajátítani még több üzleti angol kifejezést, és intenzív formában, anyanyelviek segítségével magabiztossá válni az üzleti angol kommunikációban, szívesen látunk az Angloville nyelvi sziget programon, ahol már számos szakembernek, cégvezetőnek segítettünk angol nyelvi korlátaik leküzdésében.

 

A prezentáció megkezdése előtt

Mielőtt elkezdenénk előadásunkat, néhány mondatban illik bemutatni magunkat és témánkat is; főként, hogyha nem saját kollégáinknak tartunk prezentációt. Az alábbi angol kifejezések, szófordulatok segítségével strukturált felvezetést adhatunk előadásunknak:

A közönség üdvözlése

Mielőtt belekezdünk előadásunkba, ne felejtsük el üdvözölni és köszönteni a hallgatóságot. Erre az alábbi udvarias kifejezéseket használhatjuk:

 • Good morning, ladies and gentlemen. It’s a pleasure to welcome you today.
 • Jó reggelt, Hölgyeim és Uraim! Örömömre szolgál, hogy itt üdvözölhetem Önöket.
 • First of all, let me thank you all for coming here today.
 • Legelőször engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek, hogy eljöttek ma ide.

Bemutatkozás

Gyakran előfordul, hogy olyanoknak kell előadást tartanunk angolul, akiket nem ismerünk. Ilyenkor érdemes nemcsak a nevünket, de pozíciónkat is tudomásukra hozni.

 • Let me introduce myself. I’m [name] from [xy company]
 • Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. [név] vagyok [xy vállalattól]
 • For those of you who don’t know me, my name is….
 • Azok kedvéért, akik nem ismernek, a nevem…
 • (As some of you know,) I’m the puchasing manager and I’m responsible for….
 • (Ahogyan néhány tudják,) én vagyok a beszerzési menedzser, és azért vagyok felelős, hogy…

A téma bemutatása

Miután bemutattuk magunkat és elmondtuk, milyen cégnél és milyen beosztásban dolgozunk, érdemes néhány szóban kitérni üzleti prezentációnk témájára.

 • The subject/topic of my presentation is
 • Prezentációm tárgya/témája…
 • In my presentation I would like to report on….
 • Prezentációmban szeretnék beszámolni…
 • Today I’m going to talk about….
 • Ma …….-ról fogok beszélni

 

A prezentáció céljának, felépítésének és hosszának rövid ismertetése

Az előadásunk megkezdése előtt érdemes néhány szóban előrevetíteni, hogyan épül fel prezentációnk. Az üzleti angolban erre gyakran az alábbi kifejezéseket használják:

 • The purpose/objective of my presentation is to….
 • Prezentációm célja/szándéka, hogy…
 • Today I’d like to give you an overview of…
 • Szeretnék ma egy áttekintést adni Önöknek….-ról
 • I’ve divided my presentation into three (main) parts
 • Prezentációmat 3 (fő) részre osztottam.
 • My presentation will take about 30 minutes.
 • Prezentációm kb. 30 percet vesz igénybe.
 • It will take about 30 minutes to cover these issues.
 • Nagyjából 30 percet fog igénybe venni, hogy lefedjem a tárgyalt kérdést.

További gyakorláshoz érdemes itt meghallgatni még több üzleti angol kifejezést és tippet egy prezentáció megkezdéséhez.

Számos további hasznos anyagot találsz üzleti angol kifejezések blogunkon is!

 

Hasonló bejegyzések:

Jelentkezés / kapcsolatfelvétel

Bezár