11+1 tipp, hogy könnyen vedd a munkahelyi e-mailezést

Aug 10, 2022Üzleti angol kifejezések

11+1 tipp, hogy könnyen vedd a munkahelyi e-mailezést

Nemcsak a multinacionális cégeknél, hanem a nemzetközi piacra kilépő vállalatok és startupok többségénél is az első számú kommunikációs nyelv mára az angol lett; ilyen munkakörnyezetben megkerülhetetlenné vált az üzleti angol szavak professzionális szintű ismerete, továbbá specifikusan az üzleti angol kifejezések e-mailben való használata.

 

Az üzleti angol szavak elsajátítása egy viszonylag egyszerű,

lexikális tudáson alapszik, viszont gyakorlati, napi szintű írás- és szóbeli alkalmazásuk már okozhat egyfajta bizonytalanságot. A munkahelyi e-mailek megírása, hiába tűnhet elsőre egyszerűnek, összetettebb készségeket igényel. Az üzleti angol kifejezések e-mailben akkor tudnak jól érvényesülni, ha a szöveg felépítésével és stílusával kapcsolatos konvenciókat elsajátítjuk. 

 

Ehhez adunk most tippeket 11 példán keresztül!

AV-adult_email_blog

Mielőtt viszont belekezdünk, egy fontos kulcspontot jegyezz meg: az idegen nyelven történő kommunikáció során gyakori hiba, hogy a mondandónkat túlságosan bonyolulttá tesszük. Különösen e-mailezés és üzleti angol szavak használata esetén törekedj a rövid és egyszerű fogalmazásra, az üzenetet pedig ne próbáld meg lefordítani az anyanyelvedről!

 

Úgy érzed, hogy szövegalkotásnál, akár üzleti angol kifejezések e-mailben való használatánál minden alkalommal előbb magyarul születik meg a mondat a fejedben?

Az Angloville Live autentikus angol nyelvi közegben zajló online intenzív kurzusunk, amellyel életszerű társalgási helyzeteken és valós szituációkon keresztül fejlesztheted a nyelvi készségeidet. Észre fogod venni, hogy akár már pár nap után angolul gondolkozol, ezáltal sokkal folyékonyabbá válik a beszéded és gyorsabbá az írásod.

11+1 munkahelyi email tipp

1) Az e-mail apropója

 

 • I am writing to enquire about… – Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy…
 • I am writing to request… – Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy…
 • I would like to confirm the main points we discussed on Tuesday. – Szeretném megerősíteni a kedden megvitatott főbb pontokat.

 

2) Időpontegyeztetés

 

 • When would be a good time for you? – Mikor lenne Önnek alkalmas?
 • I would like to arrange an appointment with you to… – Szeretnék időpontot egyeztetni Önnel azzal kapcsolatban, hogy…
 • 10 a.m. on Monday should be fine. – Hétfőn délelőtt 10 órakor jó lesz.
 • Would it be possible to reschedule / move our appointment to a different time? – Lehetséges lenne, hogy átütemezzük/áthelyezzük a találkozónkat egy másik időpontra?

 

3.) Információkérés

 

 • I would be grateful if you would send me some information on… – Hálás lennék, ha küldene nekem néhány információt arról, hogy…
 • I would be interested to find out more about your products/your services/your offers. – Szeretnék többet megtudni a termékeiről/szolgáltatásairól/ajánlatairól.
 • Could you please send me a brochure / a catalogue / your current price list? – Megtenné, hogy küld nekem egy prospektust / katalógust / aktuális árlistát?

 

4) Átkötések

 

 • Here are the details on… – Itt vannak a részletek…
 • Furthermore… – Továbbá…
 • For example / For instance,… – Például…
 • In other words,… – Más szóval…

 

5) Gratuláció

 

 • I am writing to send you my warmest congratulations on your promotion / new venture / new job. – Szívből jövő gratulációmat küldöm Önnek előléptetéséhez / új vállalkozásához / új állásához.
 • I wish you all the best for your retirement / new job. – Minden jót kívánok nyugdíjazásához / új munkájához.

 

6) Eseménymeghívás

 

 • We would like to invite you to… – Szeretnénk meghívni Önt…
 • I would be delighted if you would join us/me for… – Örülnék, ha csatlakozna hozzánk/hozzám a…
 • Thank you very much for your kind invitation to… – Köszönöm szépen a meghívást a…
 • I would be delighted to come and I am looking forward to seeing you. – Örömmel jövök, és várom a találkozást.

 

7) Jó hírek közlése

 

 • We are pleased to announce that… / to inform you that… – Örömmel tájékoztatjuk, hogy…
 • I am writing to let you know the good news that… – Azért írok, hogy tudassam Önnel a jó hírt, hogy…

 

8) Rossz hírek közlése

 

 • I regret to inform you that… – Sajnálattal közlöm, hogy…
 • Unfortunately, we cannot/we are unable to… – Sajnos nem tudjuk/nem áll módunkban, hogy…
 • After careful consideration, we have decided (not) to… – Alapos mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy (nem)…

 

9) Bocsánatkérés

 

 • I would like to apologize for (the delay/the inconvenience)… – Szeretnék elnézést kérni (a késedelemért/az okozott kellemetlenségért)… 
 • Please accept my apologies for the misunderstanding. – Kérem, fogadja bocsánatkérésemet a félreértésért.

 

10) Mellékletekre való hivatkozás

 

 • Please find attached / enclosed… – Mellékelten küldöm a…
 • The attached [file] contains… – A csatolt [fájl] tartalmazza…

 

11) Záró megjegyzések

 

 • If you require any further information, please let me know. – Ha további információra van szüksége, kérem, tudassa velem.
 • Thank you for taking this into consideration. – Köszönjük, hogy figyelembe vette ezt.
 • Looking forward to hearing from you. – Várom a válaszát.

 

+1) Automatikus e-mail szabadság esetén

 

 • We have a national holiday in our country on [date]. Therefore, our office will not be working on that date. – Hazánkban [dátumon] nemzeti ünnep van. Ezért irodánk nem dolgozik azon a napon.
 • I am currently on vacation. If you have questions about [topic], please write to [name] at [e-mail address]. – Jelenleg szabadságon vagyok. Ha kérdése van a [témával] kapcsolatban, kérem, írjon [név]-nek az [e-mail cím]-re.

 

Gyakrabban szeretnél a fentiekhez hasonló üzleti angol szavakat, tippeket megismerni?

Esetleg az üzleti angol kifejezések e-mailben való helyes használatát szeretnéd tovább erősíteni?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hiszen folyamatosan igyekszünk segíteni, hogy legyőzhesd az angol nyelvvel kapcsolatos korlátaidat!