• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános szerződési feltételek

Angloville nyelvi sziget

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit. A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II. Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-41, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – www.angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning;
 4. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. Egyéni résztvevő” – természetes személy, aki önállóan, nem egy szervezeten keresztül jelentkezik a Programra.
 6. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 7. Szálláshely” – a Program során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. Fuvarozó” – Budapestről a Program helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 9. Alapítvány” – az angol anyanyelvi mentorok részvételét szervező Fundacją Rozwój Bez Granic közhasznú alapítvány, (cím Krakkó, Lengyelország, ul. Edwarda Heila 9/52 adószám: 6783105925, képviseli Jan Gransort, az igazgatóság elnöke)
 10. Résztvevő” – az Ügyfél által Programban való részvételre kijelölt természetes személy vagy az Egyéni résztvevő
 11. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé.
 3. Az Angloville a Program nyelvi tréning részének szervezője. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok az Alapítvány szervezésében érkeznek.
 4. A Program során biztosított szálláshely és ellátás szolgáltatás nyújtását az Angloville-től független Szálláshely szolgáltatók végzik.

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. A jelentkezés a programon való részvételre vonatkozó ajánlatnak minősül.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozni köteles a jelen Feltételekben foglaltak és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kapcsolatban.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.), valamint szkennelt formában az info@angloville.hu címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára.
 5. A jelentkezés megerősítésével, amennyiben az Ügyfél Egyéni résztvevő, a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.
 6. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, Felek közötti jogviszony a jelentkezés megerősítésével vagy külön szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre.

V. Részvételi díj

 1. A nyelvi tréning szolgáltatás csak a szállás és ellátás szolgáltatással együtt vehető igénybe.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított díj – az esetleges kedvezmények levonása nélkül
  1. Angloville Premium program: bruttó 325 000 Ft
  2. Angloville PrivatePlus program: bruttó 265 000 Ft
  3. Angloville Private program: bruttó 209 000 Ft
  4. Angloville Tandem program: bruttó 159 000 Ft
  5. Try Angloville – próbanap: bruttó 30 000 Ft
  6. Weekend Tandem program: bruttó 149 000 Ft
  7. Weekend Private program: bruttó 169 000 Ft
  8. Weekend Premium program: bruttó 245 000 Ft
 3. A Program kapcsán a szállás és ellátás szolgáltatásért a Szálláshely az alábbi díjat számolja fel. A díj fedezi az Ügyfél szállását és ellátását, valamint az anyanyelvi mentorok egy Ügyfélre eső részének szállását:
  1. 6-napos Nyelvi Sziget program: bruttó 170 000 Ft
  2. Weeekend program: bruttó 80 000 Ft
 4. A Programra történő regisztráció csak a 2. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé, a kibocsátott díjbekérőnek megfelelően történő kiegyenlítése után biztosított.
 5. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 3 napon belül szükséges kiegyenlíteni.
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy a kiválasztott Program Szálláshelyének megfizeti a szállás és ellátás díját, melyre a programot megelőző 14 napban kerül sor. Az adott Programhoz kapcsolódó Szálláshely szolgáltató megtalálható a Honlapon, valamint szerepel az Angloville által küldött, a jelentkezést megerősítő emailben.
 7. A Programon való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél mind az Angloville mind a Szálláshely felé megfizette a 2. és 3. pontban meghatározott díjakat. A Try Angloville program esetén a nyelvi program díja tartalmazza az ellátás továbbszámlázott díját.
 8. A 2. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára: Angloville Kft. Raiffeisen Bank 12010659-01483486-00100005 IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel – amennyiben az ügyfél azt előre jelzi – a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
 9. A szállás és ellátás szolgáltatást banki átutalás útján szükséges kiegyenlíteni a szálláshely szolgáltatók által küldött díjbekérő szerint.
 10. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok).
 11. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a nyelvi program teljes megfizetett részvételi díját visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül de legkésőbb a program kezdete előtti 21. napig a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 21 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett részvételi díj 100%-ának 30 000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
  3. a program előtti 21. nap után történő lemondás esetén az Angloville a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza
  4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl Ügyféllel megtérítse a lemondásból fakadó károkat, és ezek értékével csökkentse a visszatérítendő díjat.
  5. lemondás esetén, megegyezés szerint lehetőség van más program időpontra történő átfoglalásra, mely esetben megfizetett részvételi díj, vagy annak egy része az új program időpontra érvényes
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. Ügyfél általi lemondás esetén, a Szálláshely felé már megfizetett díjak tekintetében a Szálláshely lemondási feltételei az irányadóak.
 5. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy az info@angloville.hu címre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az info@angloville.hu email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfelek személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfelek nem kötelesek megadni személyes adataikat, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videofelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja, hogy a róla készített kép és videofelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.

 1. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 2. Az Angloville a nyelvi tréning program szervezője és lebonyolítója. A Program részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra, melyek listája megtalálható a Honlapon. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok szervezője az Alapítvány.
 3. Az Angloville minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.

X. Vis major

Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.

 1. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 2. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 3. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videofelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az info@angloville.hu email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az Angloville elérhetősége: Angloville Kft. 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. +3630 255 4845 info@angloville.hu

A Szálláshelyek elérhetősége

Varga Tanya Hotel 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 150. +36 76 371 030 info@vargatanya.hu

Sarlóspuszta Club Hotel 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta külterület 0167/2 hrsz. +3629 319 118 info@sarlospuszta.hu

Zichy Park Hotel 7043 Bikács, Kistápé-liget, tel: +36 75 676 160, info@zichypark-hotel.hu

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük azt írásban jelezni az info@angloville.hu email címre.
 3. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 4. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 5. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 6. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak.