• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

General Terms & Conditions (Általános Szerződési Feltételek)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A foglalási feltételek elolvasásakor, kérjük, fordítsanak figyelmet a szolgáltatásokat és árakat meghatározó érvényes árlistára is.

1. SZERVEZŐK 

Az írországi, egyesült királyságbeli és máltai Nyelvi Kurzus szervezője: Angloville International, St Mary College Languages dept, Emmet Pl, Youghal, Co. Cork, Ireland

A Nyelvi Kurzus Szervezője más szóval: „Iskola” vagy „Szervező”.

A beiratkozás elfogadása előtt valamennyi Hallgató vagy azok törvényes gyámja köteles megismerkedni a jelen általános szerződési feltételekkel, illetve köteles az Általános Szerződési Feltételek egy beszkennelt aláírt példányát elküldeni az Angloville képviselőnek.

Egy letéti összeg vagy a teljes díj megfizetésével a Hallgató elismeri, hogy a következő feltételeket elolvasta, megértette, és azokat tudomásul vette.

Valamennyi feltétel egyformán vonatkozik közvetlenül a hallgatókra és azok képviselőire kivéve azt az esetet, amikor a képviselő és a Szervező erről külön megállapodásban máshogy állapodik meg.

2. BEIRATKOZÁS

Egy kurzusra történő beiratkozáshoz a (18 évet betöltött) Hallgató vagy (18 év alatt) annak törvényes képviselője online kitölti a Jelentkezési Lapot a www.angloville.hu. web oldalon.

A Hallgató pedig írásos visszaigazolást kap a jelentkezéséről és egy számlát a díjakról.

3. DÍJAK

3.1.Valamennyi díjat be kell fizetni az Iskolának még a program kezdete előtt. Az Iskola nem vesz fel olyan Hallgatót, aki nem teljesítette a teljes díj megfizetését a program elindulása előtt.

3.2. LETÉTI DÍJ ÉS A KURZUS DÍJA: VÍZUMOT IGÉNYLŐ HALLGATÓK ESETÉN

 1. Az EU Bevándorlási Iránymutatásainak megfelelően a Szervezők döntése alapján valamennyi díjat meg kell fizetni a vízumkérő levél kiadása előtt. Továbbá, a futárszolgálat díjai is a hallgatót terhelik.
 2. A jelentkezés után 5 munkanapon belül a kiválasztott Kurzus teljes díjának 30%-át kitevő összeget kell fizetni az Angloville International számára online kártyás fizetéssel vagy banki átutalással. A befizetésnek tartalmaznia kell az összes plusz banki átutalási díjat (beleértve bármely esetleges közvetítői banki költséget is). A Szervezők fenntartják a jogot a jelentkezés törlésére, amennyiben a befizetés nem érkezik be 5 munkanapon belül.
 3. A letéti összeg teljes mértékig visszafizetendő a kiválasztott tanfolyam kezdő dátumát megelőző maximum 90. napig (a Hallgató köteles megfizetni az összes banki költséget). A kurzus kezdetét megelőző 90 napos időszakon belül a letéti összeg nem kerül visszatérítésre. Ugyanakkor a Hallgató jogosult arra, hogy maga helyett biztosítson egy beugró Hallgatót, akire átszállnak a jelen Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei (feltéve, hogy a helyettesítő Hallgató megfelel a kiválasztott Kurzus korbeli kritériumainak, a minimális nyelvi követelményeknek és szükség esetén érvényes EU vízummal rendelkezik). Ez a változás maximum a kiválasztott Kurzus indulása előtti 7. napig engedélyezett, és erről tájékoztatni kell az Angloville egyik képviselőjét, aki azt jóváhagyhatja. A helyettesítő Hallgatónak a Kurzusra való beiratkozáshoz plusz 100 euró beiratkozási díjat kell fizetnie.
 4. A Kurzus fennmaradó díja két részletben fizetendő: további 30% fizetendő a tanfolyam kezdő dátuma előtti 90. napig, illetve a megmaradó 40% vagy a tanfolyam kezdete előtti 60.napig, vagy szükség esetén, a vízum kérelem benyújtása előtt, de mindenképpen a kettő között a korábbi időpontban.

3.3. LETÉTI DÍJ ÉS A KURZUS DÍJA: VÍZUMOT NEM IGÉNYLŐ HALLGATÓK ESETÉN 

 1. A jelentkezés után 5 munkanapon belül a kiválasztott Kurzus teljes díjának 30%-át kitevő összeget kell fizetni az Angloville International számára. A Szervezők fenntartják a jogot a jelentkezés törlésére, amennyiben a befizetés nem érkezik be 5 munkanapon belül.
 2. A letéti összeg teljes mértékig visszafizetendő a kiválasztott tanfolyam kezdő dátumát megelőző maximum 90. napig (a Hallgató köteles megfizetni az összes banki költséget). A kurzus kezdetét megelőző 90 napos időszakon belül a letéti összeg nem kerül visszatérítésre. Ugyanakkor a Hallgató jogosult arra, hogy maga helyett biztosítson egy beugró Hallgatót, akire átszállnak a jelen Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei (feltéve, hogy a helyettesítő Hallgató megfelel a kiválasztott Kurzus korbeli kritériumainak, a minimális nyelvi követelményeknek és érvényes EU vízummal rendelkezik). Ez a változás maximum a kiválasztott Kurzus indulása előtti 7. napig engedélyezett, és erről tájékoztatni kell az Angloville egyik képviselőjét, aki azt jóváhagyhatja. A helyettesítő Hallgatónak a Kurzusra való beiratkozáshoz plusz 100 euró beiratkozási díjat kell fizetnie.
 3. A Kurzus fennmaradó díja két részletben fizetendő: további 30% fizetendő a tanfolyam kezdő dátuma előtti 90. napig, illetve a megmaradó 40% vagy a tanfolyam kezdete előtti 60.napig, vagy szükség esetén, a vízum kérelem benyújtása előtt, de mindenképpen a kettő között a korábbi időpontban.

3.4. FIZETÉSEK 
Valamennyi fizetést online módon euróban kell teljesíteni a Szervezők visszaigazoló email-ében megadott link-en keresztül. A Kurzusra vonatkozó fizetéseket támogató fizetési rendszer tulajdonosa és üzemeltetője a Six Payment Systems, Hardturmstrasse 201, Postfach, Zurich, 8021 Switzerland. Lásd a Fizetési Rendszer Szolgáltatás részletes Feltételeit a Szolgáltató web oldalán: www.six-payment-services.com .

A fizetéseknek tartalmaznia kell valamennyi plusz banki átutalási díjat (szükség esetén beleértve a közvetítői banki költségeket is).

Az érkezésre vonatkozó adatok illetve a transzfer foglalások csak a teljes fizetés beérkezése után kerülnek kiadásra.

A tanfolyam kezdete előtti 60. nap után történő késői jelentkezés esetén a Hallgató beiratkozási kérelmének benyújtásakor köteles a teljes díjat azonnal befizetni, hogy helye biztosítva legyen a kurzuson. A Hallgató foglalása csak a kurzus teljes díjának beérkezésével garantált.

3.5 ÁRLISTA
A www.angloville.hu tartalmazza a jelenlegi árakat, melyeket a Szervezők a foglalásra vonatkozó email-ben visszaigazolnak.

 1. KÖVETELMÉNYEK

4.1 VÍZUM

 1. A Hallgatók kötelesek maradéktalanul megfelelni a célország Bevándorlási Hatósága valamennyi követelményének a választott országban való tartózkodásuk előtt és annak során. Amennyiben a Hallgató nem teljesíti e követelményeket és kiutasítják az adott országból, nem jogosult a befizetett díjak megtérítésére.
 2. Vízum tanácsadást csak a megfelelő Nagykövetség vagy Konzulátus folytathat. A Hallgatónak ajánlatos felvennie a kapcsolatot a helyi Nagykövetséggel vagy Konzulátussal annak tisztázására, hogy a választott helyre beléphetnek és ott tanulmányokat folytathatnak-e. A Hallgatóknak mindenkor érvényes vízummal kell rendelkezniük, és a kurzus számukra befejeződik, amennyiben vízumuk nem érvényes. A jelentkező felelőssége biztosítani, hogy a legfrissebb jogszabályok/eljárások betartásra kerüljenek.
 3. A Hallgatók kötelesek az Iskolát haladéktalanul értesíteni, ha kérelmük elutasításra kerül, vagy státuszukban bármilyen változás következik be.
 4. Amennyiben egy Hallgatónak nem sikerül vízumot szereznie, számára az Iskola a teljes befizetett összeget visszatéríti, miután a konzulátustól megkapta a Hallgatóra vonatozóan az írásos vízumkérelmet elutasító dokumentációt, kivéve, ha a kérelem elutasítására a hallgató valamely tette, hiányzó okmánya vagy egyéb mulasztása miatt került sor.

4.2. KOR
A Junior programokban való részvételhez szükséges korhatár a 13 éves kor. A maximum korhatár a 18 év. A 18 év alatti Hallgatók szülei vagy gyámjai kötelesek elolvasni szülői tájékoztatónkat, és elküldeni számunkra a kitöltött beleegyező nyomtatványt még a Hallgató megérkezése előtt. Kérjük, további információkért, vegyék fel velünk a kapcsolatot!

A Felnőtt programok minimális korhatára 18 év, és itt nincs maximált korhatár. Figyelem! A felnőtt kurzusra jelentkező hallgatóknak az Iskola nem biztosít felügyeletet.

4.3. DOKUMENTUMOK

 1.  Az Angloville Junior programjaiban részvevő kiskorúaktól további dokumentumok is bekérhetők a kurzus helye szerinti ország helyi jogszabályai értelmében, melyeket törvényes képviselőik (szülő, gyám) kötelesek kitölteni és aláírva eljuttatni a Szervezőkhöz a kiválasztott program kezdete előtti 14. napig.
 2. Bármely jogilag szükséges információ megadásának elmulasztása az aláírt dokumentumon eredményezheti a Hallgató törvényes részvételi jogosultságának elvesztését a hallgatói programban, visszatelepülését saját költségen és a befizetett összeg visszafizetésének megtagadását.

4.4. ANGOL TUDÁS SZINTJE 
A hallgató a Kurzusra való jelentkezés leadásával tudomásul veszi, hogy az Angloville tanítási módszerei minimum középfok előtti (B1) szintű angol nyelvtudást igényelnek. Nem jár visszatérítés, amennyiben a hallgató a kurzus valamely részét nem veszi igénybe angol nyelvtudásának hiányosságai miatt. Az alacsonyabb angol szinten álló hallgatók részvételi jogosultságának megállapításához szükséges értékelés egyéni alapon történik.

4.5. RÉSZVÉTEL 
A Szervezők elvárása, hogy a hallgatók a kurzusok valamennyi óráján vegyenek részt. Amennyiben bármely hallgató rendszeresen késik vagy hiányzik, kitiltásra kerülhet a Kurzusról. Amennyiben fegyelmi eljárásra kerül sor, a Szervezők arra kényszerülhetnek, hogy a díjat fizető személlyel vagy pénzügyi támogatóval felvegyék a kapcsolatot.

4.6. MAGATARTÁS ÉS KIZÁRÁS

 1. Az iskola nem fogadja el a következőket: nem megfelelő szintű részvétel; tiszteletlenség az alkalmazottakkal vagy más hallgatókkal szemben; trágár, illetlen vagy sértő nyelvhasználat; erőszak; megfélemlítő vagy sértő viselkedés; zaklatás; a diszkrimináció bármely formája (többek között faji, nemi, vallási vagy nemi orientáció alapján); illetve bármely olyan tett vagy viselkedés, mely a Szervezőkre nézve hitelrontást jelent vagy jelenthet, az alkalmazottakban, más hallgatókban vagy bárkiben kárt tesz vagy nekik szenvedést okoz.
 2. Amennyiben bármely hallgató nem tesz eleget az Iskola minimális magatartási követelményeinek, az adott hallgató kizárható. Szükség esetén az Iskola további lépéseket tehet, többek között tájékoztathatja a megfelelő bevándorlási Hatóságokat, és ha a hallgató 18 év alatti, tájékoztathatja a szülő(ke)t vagy a gyámot. c. A Hallgatók a számítógépeket és az Internetet az utasításoknak és az alkalmazandó etikai szabályoknak megfelelően használhatják. A Hallgatók nem használhatják a számítógépeket vagy az internetet jogtalan vagy nem engedélyezett célokra (többek között pornográf, obszcén vagy illegális anyagok hozzáférésére), vagy kereskedelmi célokra.
 3. A nem megfelelő viselkedésből fakadó kizárás esetén nem jár a még fel nem használt tanulmányi díj visszatérítése. A hazautazás költségei a hallgatót terhelik.

4.7. BIZTOSÍTÁS
A kurzus díja tartalmaz egy általános egészség- és balesetbiztosítást. Bármely további egészség, baleset vagy utazási biztosítás költsége a hallgatókat terheli az Angloville kurzusa során. Az EU-beli hallgatók kötelesek kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát helyi egészségügyi hatóságuknál.

4.8. ORVOSI INFORMÁCIÓK 

 1. A Hallgató, illetve törvényes gyámja ezennel kijelenti, hogy a Hallgató nem szenved a programban való részvételét és annak elvégzését veszélyeztető betegségben. Az Angloville-nek be kell nyújtani minden olyan konkrét orvosi információt, mely a hallgatóra vonatkozik. A hallgatók kötelesek információt adni bármely olyan mentális vagy fizikai állapotukról, allergiáról vagy fogyatékosságról, mely befolyásolhatja a tanfolyam elvégzését, hatással van mások egészségére vagy jól-létére vagy különleges ellátást vagy kezelést igényel. Az Angloville nem vállal felelősséget olyan esetekben, ahol a hallgató részéről félretájékoztatás vagy információk elhallgatása történt.
 2. A fogyatékossággal élő hallgatók támogatása érdekében az Iskolának a jelentkezéskor részletes írásbeli tájékoztatást kell kapnia a fogyatékosságról vagy az ebből eredő bármely különleges igényről.

4.9. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Az Angloville csak akkor vállal kötelezettséget bármely személyeket vagy vagyont érő veszteség, kár vagy sérülés esetén, ha felelősségét a jog kifejezetten előírja.

4.10. TULAJDONBAN OKOZOTT KÁR 
A Hallgatók vagy törvényes gyámjuk (kiskorúak esetén) kötelesek a Hallgató által bármely vagyontárgyban okozott kár költségét megtéríteni.

Bizonyos bentlakásos helyzetekben az érkezéskor kaució fizetendő.

Amennyiben egy diák elveszíti a kulcsát, a pótlás költségért külön fizetnie kell.

4.11. KIZÁRÁS 
A Szervezők fenntartják maguknak a hallgatók kizárásának jogát többek között az alábbi nem elfogadható viselkedések miatt: jogszerűtlen kábítószer birtoklás vagy fogyasztás, alkoholfogyasztás vagy alkoholos befolyásoltság (felnőtt hallgatók esetén a foglalkozásokon és kiskorú hallgatók esetén mindenkor), tiltott helyen való dohányzás, szándékos károkozás a Szervezők vagy Partnereik tulajdonában vagy a szálláshelyen, más hallgatók biztonságának veszélyeztetése, helyi jogszabályok megsértése, rendszeres hiányzás, csoport elhagyása a Felügyelő beleegyezése nélkül (kiskorú Hallgatók esetén), a kijárási tilalom megsértése. Ilyen esetekben nem jár visszatérítés. A hazautazás költségei a Hallgatót terhelik.

 1. KURZUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

5.1. FOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A kurzusok előre rögzített órarendi program szerint folynak. Az órarendben történő változások előre nem prognosztizálhatók.

5.2. SZÁLLÁS 
A szállásra történő bejelentkezés általában az érkezés napján 14.00 órakor kezdődik. A kijelentkezés ideje az egyes helyszínektől függ, de tipikusan a program utolsó napján 11.00 órakor történik.

5.3. HELYSZÍNI KOORDINÁTOROK

 1.  A helyszínen Angloville program koordinátorok vannak, akik a Hallgatók számára biztonságos környezetet biztosítanak a tanuláshoz. Ezért szükséges, hogy a Hallgatók betartsák a szabályokat, a jogszabályokat és a Koordinátorok által tett ajánlásokat különösen az egészség és a biztonság vonatkozásában.
 2. A szervezők lehetővé teszik a kiskorú Hallgatók szüleinek és törvényes gyámjuknak, hogy a program során bármikor felvehessék a kapcsolatot a helyszíni koordinátorokkal. A szülők vagy a törvényes gyámok hozzáférési adatokat kapnak a kurzus előtti levelezés során.

5.4. KÍSÉRET NÉLKÜLI KISKORÚAK 
A kíséret nélküli kiskorúként utazó Hallgatók esetében a Szervezők képviselője köteles kiegészítő szolgáltatást biztosítani érkezéskor és induláskor. Ez a szolgáltatás extra díjas, melyet vissza kell igazolni a jelentkezési folyamat során. Kérem, hogy foglaláskor tájékoztassák a Szervezőket, amennyiben a hallgató kíséret nélküli kiskorúként utazik.

5.5. TRANSZFEREK 
Amennyiben az ár ezt még nem tartalmazza, kérésre és rendelkezésre állás esetén a Szervezők transzfereket intézhetnek a Program helyszíne és a közeli repterek között. E szolgáltatásnak külön díja van. Amennyiben a Hallgatók reptéri transzfert szeretnének, kötelesek ezt tudatni a Szervezővel legalább az utazás előtt 7 nappal, megadva a járatuk adatait, az érkezési repteret, az érkezés idejét, a járat számát, a légitársaságot és az indulás helyét. Azt is azonnal jelezniük kell, ha ezen adatok bármelyike változna. Amennyiben a Hallgatók nem adják meg ezeket az információkat, a Szervezők nem tudják megszervezni a transzfert, és a transzfer díja nem kerül visszafizetésre.

Helytelen információ leadása esetén, vagy ha a Hallgató lekési a repülőjáratot, és erről nem tájékoztatja Szervezőt, és a transzfer kimegy a Hallgatóért, a transzfer ára nem kerül visszatérítésre.

A transzferek csak a teljes összeg megfizetésekor kerülnek foglalásra.

5.6. SZOLGÁLTATÁSOK
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy szolgáltatásait megváltoztassa, így a tanfolyamokat, a létesítményeket, a helyszíneket és az időpontokat, ahol a cég hatáskörén kívül eső körülmények szükségessé teszik az ilyen változtatásokat.

6. LEMONDÁSOK

6.1. A lemondásokra vonatkozóan írásos tájékoztatást kell adni a Szervezőknek a visszatérítés biztosítása érdekében. Valamennyi jóváhagyott visszatérítésnek az eredeti díjfizető felé 45 naptári napon belül meg kell történnie.

6.2. Amennyiben az eredeti foglalás lemondása és kommunikálása a kiválasztott Kurzus megkezdése előtti 90. napig megtörténik: a befizetett letét és egyéb díjak visszafizetésre kerülnek (a banki költségeket a Hallgató fedezi)

6.3. Az olyan esetekben, amikor a hallgató a kiválasztott Kurzus kezdete előtt kevesebb, mint 90, de több mint 60 nappal mondja le jelentkezését, Szervező a vissza nem térítendő letét és banki költségek kivételével visszatéríti az átvett díjakat.

6.4. Abban az esetben, amikor a Hallgató a Kurzus kezdete előtt kevesebb, mint 60 nappal, de több mint 28 nappal mondja le jelentkezését, a Szervező visszatéríti a kapott díjakat kivéve a vissza nem térítendő letétet és a banki díjakat, illetve a tanfolyami díj 30%-ának megfelelő felmondási díjat.

6.5. Abban az esetben, amikor a Hallgató a kiválasztott Kurzus kezdete előtt kevesebb, mint 28, de több mint 14 nappal mondja le jelentkezését, a Szervező visszatéríti a kapott díjakat kivéve a vissza nem térítendő letétet és a banki díjakat, illetve a tanfolyami díj 60%-ának megfelelő felmondási díjat.

6.6. Abban az esetben, amikor a Hallgató a program kezdete előtt kevesebb, mint 14 nappal mondja le jelentkezését, a teljes díj felszámításra kerül.
6.7. A lemondásra kényszerülő Hallgató találhat egy maga helyett beugró Hallgatót, akire átszállnak a jelen Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei (feltéve, hogy a helyettesítő Hallgató megfelel a kiválasztott Kurzus korbeli kritériumainak, a minimális nyelvi követelményeknek és érvényes EU vízummal rendelkezik). Ez a változás maximum a kiválasztott Kurzus indulása előtti 7. napig engedélyezett, és erről tájékoztatni kell az Angloville képviselőjét, aki azt jóváhagyhatja. A helyettesítő Hallgatónak a Kurzusra való beiratkozáshoz plusz 100 euró beiratkozási díjat kell fizetnie.

6.8. Kiegészítő lemondási biztosítás váltható 20 euróért, mely a program kezdete előtti napig fedezi a nem visszatérítendő letétet és bármely egyéb vissza nem térítendő részt, kivéve a banki költségeket abban az esetben, ha az Ügyfél betartja a hivatalos lemondási eljárást.

6.9. A fel nem használt oktatási órák, ellátás és szállás után nem jár visszatérítés.
6.10. A lemondási időszakokra megadott feltételek az iskolák rendes munkaidején alapulnak (tehát 9.00 – 17.30 hétfőtől péntekig). Amennyiben a lemondási kérelem a rendes munkaidőn kívül érkezik, a lemondási idő a következő munkanaptól számítódik.

6.10. MÓDOSÍTÁSOK 
A foglalás bármely módosítása rendelkezésre állástól függ, és nem biztos, hogy az Iskola által engedélyezhető, amennyiben a program kezdete előtt kevesebb, mint 60 nappal történik. A módosításból eredő bármely plusz költség még a módosítás megtörténte előtt fizetendő. Nem jár visszatérítés abban az esetben, ha a hallgató kisebb értéket képviselő tanfolyamra kíván átiratkozni.

 1. VIS MAIOR
  A Szervező nem vállal felelősséget az ésszerűen rajta kívülálló okok miatt a hallgatónál felmerülő költségekért. Az ilyen okok korlátozás nélkül többek között lehetnek: lázadás, háború, háborús veszély, sztrájk, munkaügyi vita, terrorizmus, természeti vagy nukleáris katasztrófa, szélsőséges időjárás és fertőző betegségek.
 2. FÉNYKÉPEZÉS & FILMFELVÉTEL
  A Szervező a hallgatókról készíthet promóciós fényképeket és videó felvételeket. Amennyiben a hallgatók nem kívánnak ezekben részt venni, Szervező köteles kívánságukat tiszteletben tartani, de a hiányzás a hallgatók felelősségére történik.
 3. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

 

 1. Amennyiben a hallgató és az iskola között vitás ügy merülne fel, különböző eljárások segíthetik a vita rendezését:
 2. Először írásban panaszt kell tenni a Kurzus során a helyszínen lévő Program Koordinátornál.
  Amennyiben a probléma nem kerül megoldásra, az alább megnevezett Program Menedzsert kell haladéktalanul értesíteni a Kurzus során.
  Ha a probléma továbbra sem talál megoldásra, a hallgatónak hivatalosan írásos panaszt kell benyújtania az Angloville-i Központi Irodában.
 3. Minden panasz teljes mértékig kivizsgálásra kerül, amennyiben a kurzus zárása előtt 14 nappal beérkezik, és a teljes díj megfizetésre került.
  Angloville Program Menedzser:

Anett Turóczi
info@angloville.hu

 

Angloville Központi Iroda:

Angloville International
St Mary College Languages dept,
Emmet Pl
Youghal, Co. Cork
Ireland
info@angloville.com

 

 1. ADATVÉDELEM
  Az oktatás biztosítása érdekében és praktikus okokból a Szervező begyűjti, őrzi és más módon feldolgozza a hallgatóra és annak körülményeire vonatkozó, érzékeny magánadatokat is tartalmazó személyes információkat. Ilyenek a hallgató és szükség szerint a szülők, gyám, képviselő vagy szponzor neve és elérhetősége. A Szervező továbbá adatokat őriz végzettségükről, egészségi állapotukról, anyagi helyzetükről, szállásukról, utazásukról, útlevelükről, vízumukról, finanszírozásukról és díjaikról. Az információkat mindenkor biztonságosan kezelik.
  11. KÉPVISELŐK
  Valamennyi fenti feltétel közvetlenül vonatkozik a hallgatókra és azok képviselőire, kivéve, ha erről Hallgató és a Szervezők jogi felhatalmazással bíró képviselői másként állapodnak meg írásban.
  12. ISKOLAI KÉPVISELŐK
  Az összes Kurzusra vonatkozó tájékozódás, foglalás, tanfolyam előtti és utáni levelezés, illetve más általános kérdések esetén az Iskolát képviselő személy:

Anett Turóczi
info@angloville.hu

 1. JOG
  A jelenlegi általános szerződési feltételek az Ír Köztársaság törvényei alapján jöttek létre. A Kurzus egész ideje alatt mindenkor a Kurzus helye szerinti ország helyi joga alkalmazandó.
  14. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  A feltételek változhatnak. Kérjük, hogy jelentkezéskor igazolja vissza a feltételek elfogadását.

WEB OLDAL FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

A www.angloville.hu web oldal üzemeltetője: Angloville Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 48. Kérjük, alaposan olvassa át a következő feltételeket, mivel a Web oldal használata egyben azok elfogadását jelenti.
1. Web oldal használata
A jelen Web oldal tartalmának tulajdonosa és engedélyezettje az Angloville. Az Angloville engedélye nélkül tilos a Web oldal bármely részét másolni, reprodukálni, módosítani, forgalmazni, publikálni, megjeleníteni vagy feladni. Tilos a Web oldalt bármely illegális célra vagy a jelen feltételekkel nem megegyező módon felhasználni.
2. Szellemi tulajdon
Hallgató tudomásul veszi, hogy a Web oldalból fakadó szerzői jogok, védjegyek és minden más vonatkozó szellemi tulajdonjog, beleértve a fényképek, videók és minden más a Web oldalon található szöveg és tartalom Szellemi Tulajdonjoga az Angloville-t és az általa engedélyezett feleket illetik.
3. Adatvédelem és személyes adatok
Bármely Ön által megadott adat őrzése és feldolgozása a Személyes Adatokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően történik.
4. Irányadó jog 
Jelen feltételekre és a Web oldal használatára Magyarország joga az irányadó jog, és bármely vitás kérdést a magyar bíróságok jogkörébe kell utalni.
5. Adatvédelmi Szabályzat
Az Angloville elkötelezetten védi a személyes adatokat. Csak azokat a személyes információkat szerezzük be, melyeket Önök nyújtanak be számunkra (pl.: név, cím, telefonszám és email cím). Ezt az információt arra használjuk, hogy a leginkább testre szabott szolgáltatásukat tudjuk Önnek biztosítani, és hogy folyamatosan tájékoztatni tudjuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról. Azzal, hogy adatokat ad át nekünk, hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a fent meghatározott módon használjuk. Amennyiben azt szeretné, hogy adatait töröljük adatbázisunkból, kérjük, jelezze ezt az info@angloville.hu címre írt email-ben.
6. Sütik (Cookies)
Időnként gyűjthetünk információkat Önről „cookie” formájában. Ez az információ azt a célt szolgálja, hogy Web oldalunkat az Ön érdeklődési területeihez és preferenciáihoz igazítsuk, és magába foglalhatja az Ön által használt Internet böngészőt vagy számítógépes operációs rendszert, vagy annak a web oldalnak a domain nevét, melyről a Weboldalunkhoz csatlakozik. A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi a sütik törlését vagy a figyelmeztetést a süti tárolása előtt. Lásd még ezeket a funkciókat a böngészőre vonatkozó instrukciókban.
7. Adatvédelmi Szabályzatunk változásai
Adatvédelmi Szabályzatunk bármely változásáról Web oldalunkon nyújtunk tájékoztatást.
8. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kérdése van aktuális Adatvédelmi Szabályzatunkkal vagy az Angloville-lel kapcsolatban, kérjük, írjon invo@angloville.hu email címünkre.