• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános szerződési feltételek - Diák táborok

Angloville Junior és Kids nyelvi programok

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott, fiataloknak szóló angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II.            Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-41, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – www.angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning;
 4. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. Egyéni résztvevő” – a Programon ténylegesen résztvevő természetes személy
 6. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 7. Szálláshely” – a Program során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. Fuvarozó” – Budapestről a Program helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 9. Alapítvány” – az angol anyanyelvi mentorok részvételét szervező Fundacją Rozwój Bez Granic közhasznú alapítvány, (cím Krakkó, Lengyelország, ul. Edwarda Heila 9/52 adószám: 6783105925, képviseli Jan Gransort, az igazgatóság elnöke)
 10. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

 III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé
 3. Az Angloville a Program nyelvi tréning részének szervezője. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok az Alapítvány szervezésében érkeznek.
 4. A Program során biztosított szálláshely és ellátás nyújtását az Angloville-től független Szálláshely szolgáltató végzik.

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetében a Programra való jelentkezés, a szolgáltatás megvásárlása és a szerződés aláírása a törvényes képviselő feladata.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezés elküldésével nyilatkozik a jelen Feltételekben foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetén a Feltételek megismeréséről és elfogadásáról a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.), valamint szkennelt formában a info@angloville.hu címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára.
 5. A jelentkezés megerősítésével a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

V. Részvételi díj

 1. A nyelvi tréning szolgáltatás csak a szállás és ellátás szolgáltatással együtt vehető igénybe.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított részvételi díj
  1. A Szentléleki Fogadóban és az ÖKO-Land Táborban tartott Programok esetén:
   1. 7-napos Angloville Junior és Junior Active program – bruttó 189 000 Ft
  2. A Kunsági Majorban tartott Programok esetén
   1. 7-napos Angloville Junior és Junior Active program – bruttó 199 000 Ft
   2. 14-napos Angloville Junior program – bruttó 359 000 Ft
   3. 7-napos Angloville Kids program – bruttó 169 000 Ft
  3. A Sarlóspuszta Club Hotelben tartott Programok esetén
   1. 6-napos Angloville Kids program – bruttó 129 000 Ft
   2. 6-napos Angloville Family program gyerekeknek – bruttó 109 000 Ft
   3. 6-napos Angloville Family program gyerekeknek – bruttó 179 000 Ft
 3. A Program kapcsán a Szálláshely az alábbi díjat számolja fel. A díj fedezi a Résztvevő szállását és ellátását, valamint az anyanyelvi mentorok egy Résztvevőre eső részének szállását:
  1. a Szentléleki Fogadóban és ÖKO-Land Táborban tartott programokon:
   1. a nyári 7-napos Angloville Junior és Junior Active programokon bruttó 80 000 Ft
  2. A Kunsági Majorban tartott programokon:
   1. a nyári 7-napos Angloville Junior programokon bruttó 70 000 Ft
   2. a nyári 14-napos Angloville Junior programokon bruttó 140 000 Ft
   3. a nyári 7-napos Angloville Junior Active programon bruttó 70 000 Ft
   4. a nyári 7-napos Angloville Kids programon bruttó 60 000 Ft
  3. A Sarlóspuszta Club Hotelben tartott programokon:
   1. a nyári 6-napos Kids programon bruttó 70 000 Ft
   2. a nyári 6-napos Family programon felnőtteknek bruttó 150 000 Ft, gyerekeknek bruttó 70 000 Ft
 4. A Programra történő regisztráció csak a 2. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé történő kiegyenlítése után biztosított.
 5. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 3 napon belül szükséges kiegyenlíteni.
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelentkezés megerősítésekor kapott útmutatásnak megfelelően a Szálláshelynek megfizeti a szállás és ellátás díját.
 7. A Programon való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél mind az Angloville mind a Szálláshely felé megfizette a 2. és 3. pontban meghatározott díjakat, melyek összértéke:
  1. bruttó 269 000 Ft a nyári 7-napos Angloville Junior és Junior Active programon
  2. bruttó 499 000 Ft a nyári 14-napos Angloville Junior programon
  3. bruttó 229 000 Ft a nyári 7-napos Angloville Kids programon
  4. bruttó 329 000 Ft felnőtt és 179 000 Ft gyermek résztvevőnként az Angloville Family programon
 8. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok).
 9. A 2. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára:Angloville Kft.
   Raiffeisen Bank
   12010659-01483486-00100005
   IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel – amennyiben az ügyfél az előre jelzi – a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
 10. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a teljes megfizetett részvételi díjat visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 30 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett díj 100%-ának résztvevőnként 30 000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
  3. a program előtti 30. nap után történő lemondás esetén az Angloville a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza
  4. az Angloville fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl Ügyféllel megtéríttesse a lemondásból fakadó károkat, és ezek értékével csökkentse a visszatérítendő díjat.
  5. lemondás esetén, megegyezés szerint lehetőség van más program időpontra történő átfoglalásra, mely esetben megfizetett részvételi díj, vagy annak egy része az új program időpontra érvényes
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy info@angloville.hu címre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az info@angloville.hu email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél nem köteles megadni személyes adatait, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videófelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép és videófelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

 1. Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.
 2. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 3. Az Angloville a nyelvi tréning program szervezője és lebonyolítója. A Program részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra, melyek listája megtalálható a Honlapon. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok szervezője az Alapítvány.
 4. Az Angloville minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.
 5. Az Angloville a táborhelyszín-változás jogát fenntartja. Helyszínváltozás esetén az Angloville a tőle elvárható mértékig mindent megtesz annak érdekében, hogy a résztvevőket a változásról előre értesítse, igény esetén átfoglalási lehetőséget biztosítson.
 6. Az Ügyfél (szülő vagy törvényes képviselő) köteles a Program megkezdése előtti negyedik napig nyilatkozni a Résztvevő gyermek egészségi állapotáról, melynek hiányában a gyermek a Programon való részvételből kizárható. A kitöltendő nyilatkozatot az Angloville a Program megkezdése előtt 2 héttel juttatja el az Ügyfélhez, aki azt a Program megkezdésekor nyomtatott köteles a szervezőknek kitöltve és aláírva átadni.

X. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.
 2. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videófelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az info@angloville.hu email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az Angloville elérhetősége:

Angloville Kft.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.

+3630 255 4845

info@angloville.hu

 

A Szálláshelyek elérhetősége

Szentléleki Fogadó

3517, Miskolc, Bükkszentlélek

+3646 370 656

szentlelekvh@gmail.com

 

ÖKO-Land Tábor

2653 Bánk, Petőfi Sándor út 1.

+3620 403 7518

oko-land@oko-land.hu

 

Kunsági Major

6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.

+36 20  257 8498

info@kunsagimajor.hu

 

Sarlóspuszta Club Hotel

2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta külterület 0167/2 hrsz.

+3629 319 118

info@sarlospuszta.hu

 

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük azt írásban jelezni az info@angloville.hu email címre.
 3. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 4. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 5. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 6. Jelen Feltételek 2018. december 1-től hatályosak.
 7. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak.