• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános szerződési feltételek - Diák táborok

Angloville Junior és Kids nyelvi programok

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott, fiataloknak szóló angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II.            Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-43, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – www.angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning;
 4. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. Egyéni résztvevő” – a Programon ténylegesen résztvevő természetes személy
 6. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 7. Szálláshely” – a Program során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. Fuvarozó” – Budapestről a Program helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 9. Alapítvány” – az angol anyanyelvi mentorok részvételét szervező Fundacją Rozwój Bez Granic közhasznú alapítvány, (cím Krakkó, Lengyelország, ul. Edwarda Heila 9/52 adószám: 6783105925, képviseli Jan Gransort, az igazgatóság elnöke)
 10. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

 III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé
 3. Az Angloville a Program nyelvi tréning részének szervezője. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok az Alapítvány szervezésében érkeznek.
 4. A Program során biztosított szálláshely és ellátás nyújtását az Angloville-től független Szálláshely szolgáltató végzik.

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetében a Programra való jelentkezés, a szolgáltatás megvásárlása és a szerződés aláírása a törvényes képviselő feladata.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezés elküldésével nyilatkozik a jelen Feltételekben foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetén a Feltételek megismeréséről és elfogadásáról a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.), valamint szkennelt formában a info@angloville.hu címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára.
 5. A jelentkezés megerősítésével a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

V. Részvételi díj

 1. A nyelvi tréning szolgáltatás csak a szállás és ellátás szolgáltatással együtt vehető igénybe.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított részvételi díj
  1. A Medves Hotelben tartott Programok esetén:
   1. 7-napos Angloville Junior program – bruttó 179 000 Ft
   2. 6-napos Angloville Junior program – bruttó 159 000 Ft
   3. 6-napos Angloville Junior Active program – bruttó 104 000 Ft
   4. 6-napos Angloville Kids program  – bruttó 134 000 Ft
  2. A Kunsági Majorban tartott Programok esetén
   1. 7-napos Angloville Junior program – bruttó 199 000 Ft
   2. 14-napos Angloville Junior program – bruttó 370 000 Ft
   3. 7-napos Angloville Junior Active proram – bruttó 129 000 Ft
   4. 7-napos Angloville Kids program – bruttó 169 000 Ft
 3. A Program kapcsán a Szálláshely az alábbi díjat számolja fel. A díj fedezi a Résztvevő szállását és ellátását, valamint az anyanyelvi mentorok egy Résztvevőre eső részének szállását:
  1. a Medves Hotelben tartott programokon:
   1. a nyári 7-napos Angloville Junior programokon bruttó 80 000 Ft
   2. a nyári 6-napos Angloville Junior programon bruttó 70 000 Ft
   3. a nyári 6-napos Angloville Junior Active programon bruttó 55 000 Ft
   4. a nyári 6-napos Angloville Kids programon bruttó 55 000 Ft
  2. A Kunsági Majorban tartott programokon:
   1. a nyári 7-napos Angloville Junior programokon bruttó 60 000 Ft
   2. a nyári 14-napos Angloville Junior programokon bruttó 125 000 Ft
   3. a nyári 7-napos Angloville Junior Active programon bruttó 50 000 Ft
   4. a nyári 7-napos Angloville Kids programon bruttó 50 000 Ft
 4. A Programra történő regisztráció csak a 2. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé történő kiegyenlítése után biztosított.
 5. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 7 napon belül szükséges kiegyenlíteni.
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelentkezés megerősítésekor kapott útmutatásnak megfelelően a Szálláshelynek megfizeti a szállás és ellátás díját.
 7. A Programon való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél mind az Angloville mind a Szálláshely felé megfizette a 2. és 3. pontban meghatározott díjakat, melyek összértéke:
  1. bruttó 259 000 Ft a nyári 7-napos Angloville Junior programon
  2. bruttó 229 000 Ft a nyári 6-napos Angloville Junior programon
  3. bruttó 495 000 Ft a nyári 14-napos Angloville Junior programon
  4. bruttó 179 000 Ft a nyári 7-napos Angloville Junior Active programon
  5. bruttó 159 000 Ft a nyári 6-napos Angloville Junior Active programon
  6. bruttó 189 000 Ft a nyári 6-napos Angloville Kids programon
  7. bruttó 219 000 Ft a nyári 7-napos Angloville Kids programon
 8. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok).
 9. A 2. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára:Angloville Kft.
   Raiffeisen Bank
   12010659-01483486-00100005
   IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel – amennyiben az ügyfél az előre jelzi – a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
 10. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a teljes megfizetett részvételi díjat visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 30 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett díj 100%-ának résztvevőnként 30 000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
  3. a program előtti 30. nap után történő lemondás esetén az Angloville a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza
  4. az Angloville fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl Ügyféllel megtéríttesse a lemondásból fakadó károkat, és ezek értékével csökkentse a visszatérítendő díjat.
  5. lemondás esetén, megegyezés szerint lehetőség van más program időpontra történő átfoglalásra, mely esetben megfizetett részvételi díj, vagy annak egy része az új program időpontra érvényes
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy info@angloville.hu címre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az info@angloville.hu email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél nem köteles megadni személyes adatait, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videófelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép és videófelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

 1. Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.
 2. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 3. Az Angloville a nyelvi tréning program szervezője és lebonyolítója. A Program részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra, melyek listája megtalálható a Honlapon. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok szervezője az Alapítvány.
 4. Az Angloville minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.
 5. Az Ügyfél (szülő vagy törvényes képviselő) köteles a Program megkezdése előtti negyedik napig nyilatkozni a Résztvevő gyermek egészségi állapotáról, melynek hiányában a gyermek a Programon való részvételből kizárható. A kitöltendő nyilatkozatot az Angloville a Program megkezdése előtt 2 héttel juttatja el az Ügyfélhez, aki azt a Program megkezdésekor nyomtatott köteles a szervezőknek kitöltve és aláírva átadni.

X. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.
 2. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videófelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az info@angloville.hu email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az Angloville elérhetősége:

Angloville Kft.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.

+3630 255 4845

info@angloville.hu

 

A Szálláshelyek elérhetősége

Medves Hotel

3109, Salgótarján, Medvesi út 16

+36 32 898 016

info@medveshotel.hu

 

Kunsági Major

6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.

+36 20  257 8498

info@kunsagimajor.hu

 

Arany Kócsag Vendégház

8157 Füle, Sándorka puszta

+36 20 991 3058

info@aranykocsag.hu

 

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük azt írásban jelezni az info@angloville.hu email címre.
 3. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 4. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 5. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 6. Jelen Feltételek 2017. december 6-től hatályosak.
 7. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak.