• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános szerződési feltételek

Angloville nyelvi sziget

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II. Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-43, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – www.angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning;
 4. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. Egyéni résztvevő” – természetes személy, aki önállóan, nem egy szervezeten keresztül jelentkezik a Programra.
 6. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 7. Szálláshely” – a Program során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. Nyerges Hotel” – a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: Nyerges Hotel Kft., 2200 Monor, Hegyessy tanya 3., cg. 13-09-071517, adószám 29583597-2-13, képviseli Kafkáné Csoltkó Zsuzsanna ügyvezető
 9. Fenyőharaszt Kastélyszálló” – a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: Kastélyszálló Kft., 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., cg. 01-09-690792, adószám 12525287-2-41, képviselik Angel Gábor és Dobák Zsolt ügyvezető igazgatók
 10. Hotel Orchidea” – a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: Hotel Orchidea Kft., 7054 Tengelic, hrsz 067/1, adószám 25304253-2-17, képviseli Pálmay István ügyvezető
 11. “Hotel Kardosfa”   a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: SEFAG Zrt. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 21, cg. 14-10-300060, adószám 11227003-2-14, képviseli Barkóczi István vezérigazgató
 12. Fuvarozó” – Budapestről a Program helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 13. Alapítvány” – az angol anyanyelvi mentorok részvételét szervező Fundacją Rozwój Bez Granic közhasznú alapítvány, (cím Krakkó, Lengyelország, ul. Edwarda Heila 9/52 adószám: 6783105925, képviseli Jan Gransort, az igazgatóság elnöke)
 14. Résztvevő” – az Ügyfél által Programban való részvételre kijelölt természetes személy vagy az Egyéni résztvevő
 15. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé.
 3. Az Angloville a Program nyelvi tréning részének szervezője. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok az Alapítvány szervezésében érkeznek.
 4. A Program során biztosított szálláshely és ellátás szolgáltatás nyújtását az Angloville-től független Szálláshely szolgáltatók végzik.

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. A jelentkezés a programon való részvételre vonatkozó ajánlatnak minősül.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozni köteles a jelen Feltételekben foglaltak és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kapcsolatban.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1095 Budapest, Soroksári út 48.), valamint szkennelt formában az [email protected] címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára.
 5. A jelentkezés megerősítésével, amennyiben az Ügyfél Egyéni résztvevő, a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.
 6. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, Felek közötti jogviszony a jelentkezés megerősítésével vagy külön szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre.

V. Részvételi díj

 1. A nyelvi tréning szolgáltatás csak a szállás és ellátás szolgáltatással együtt vehető igénybe.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított díj – az esetleges kedvezmények levonása nélkül
  1. Angloville Private+ program: bruttó 254 000 Ft (200 000 Ft + ÁFA)
  2. Angloville Private program: bruttó 204 000 Ft (160 630 Ft + ÁFA)
  3. Angloville Tandem program: bruttó 154 000 Ft (121 260 Ft + ÁFA)
  4. Try Angloville – egynapos próba: bruttó 30 000 Ft (23 622 Ft +ÁFA)
  5. Angloville Weekend program: bruttó 134 000 Ft (105 512 Ft + ÁFA)
 3. A Program kapcsán a szállás és ellátás szolgáltatásért a Szálláshely az alábbi díjat számolja fel:
  1. Nyerges Hotel: bruttó 135 000 Ft (114 407 Ft + ÁFA)
  2. Nyerges Hotel Angloville Weekend program esetén: bruttó 65 000 Ft (55 085 Ft + ÁFA)
  3. Fenyőharaszt Kastélyszálló: bruttó 135 000 Ft (111 284 + ÁFA)
  4. Hotel Orchidea: bruttó 135 000 Ft (114 407 Ft + ÁFA)
  5. Hotel Kardosfa: bruttó 135 000 Ft (114 407 Ft + ÁFA)
 4. A Programra történő regisztráció csak a 2. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé, a kibocsátott díjbekérőnek megfelelően történő kiegyenlítése után biztosított.
 5. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 7 napon belül szükséges kiegyenlíteni.
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy a kiválasztott Program Szálláshelyének megfizeti a szállás, ellátás és transzfer díját. Az adott Programhoz kapcsolódó Szálláshely szolgáltató megtalálható a Honlapon, valamint szerepel az Angloville által küldött, a jelentkezést megerősítő emailben.
 7. A Programon való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél mind az Angloville mind a Szálláshely felé megfizette a 2. és 3. pontban meghatározott díjakat. A Try Angloville program esetén a nyelvi program díja tartalmazza az ellátás továbbszámlázott díját.
 8. A 2. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára:
   Angloville Kft.
   Raiffeisen Bank
   12010659-01483486-00100005
   IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel – amennyiben az ügyfél az előre jelzi – a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
 9. A szállás és ellátás szolgáltatást banki átutalás útján szükséges kiegyenlíteni a szálláshely Szálláshely szolgáltatók által küldött díjbekérő szerint.
 10. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok).
 11. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a nyelvi program teljes megfizetett részvételi díját visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül de legkésőbb a program kezdete előtti 21. napig a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 21 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett részvételi díj 100%-ának 30 000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
  3. a program előtti 21. nap után történő lemondás esetén, amennyiben az Egyéni résztvevő rajta kívül álló, nem neki felróható indokból kényszerül lemondani a részvételt (pl. orvos által igazolt betegség), az Angloville 30 000 Ft adminisztrációs költséget számol fel (a Try Angloville változat esetén az adminisztrációs költség 6000 Ft), és a megfizetett részvételi díj 80%-ának ezzel csökkentett összegét téríti vissza
  4. 21 napon belül egyéb okból történő lemondás esetén, vagy ha az Ügyfél nem Egyéni résztvevő, az adminisztrációs költség mellett az Ügyfél meg kell, hogy térítse a lemondásból fakadó károkat, és a megfizetett részvételi díj 80%-ának ezekkel csökkentett összegét kapja vissza
  5. lemondás esetén, megegyezés szerint lehetőség van más program időpontra történő átfoglalásra, mely esetben megfizetett részvételi díj az új program időpontra érvényes
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy az [email protected] címre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az [email protected] email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfelek személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfelek nem kötelesek megadni személyes adataikat, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videofelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja, hogy a róla készített kép és videofelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.

 1. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 2. Az Angloville a nyelvi tréning program szervezője és lebonyolítója. A Program részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra, melyek listája megtalálható a Honlapon. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok szervezője az Alapítvány.
 3. Az Angloville minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.

X. Vis major

Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.

 1. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 2. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 3. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videofelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az [email protected] email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az Angloville elérhetősége:

Angloville Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 48.

+3630 255 4845

[email protected]

A Szálláshelyek elérhetősége

 

Nyerges Hotel Termál*** Superior

2200 Monor, Hegyessy tanya 3.

+36 29 410 758

[email protected]

Fenyőharaszt Kastélyszálló

2174 Verseg-Fenyőharaszt

+36 28 438-437

[email protected]

Hotel Orchidea

7054 Tengelic, hrsz 067/1

+36 74 532 720

[email protected]

Hotel Kardosfa

7477 Zselickisfalud-Kardosfa 064/1 hrsz.

+36 82 505 190

[email protected]

Patak Park Hotel

2025 Visegrád

Mátyás kir. u. 92-94.

[email protected]

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük azt írásban jelezni az [email protected] email címre.
 3. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 4. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 5. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 6. Jelen Feltételek 2017. január 2-től hatályosak.
 7. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak.