• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános szerződési feltételek

Angloville Junior nyelvi sziget

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott, fiataloknak szóló angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II.            Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-43, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – www.angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning;
 4. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. Egyéni résztvevő” – a Programon ténylegesen résztvevő természetes személy
 6. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 7. Szálláshely” – a Program során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. Kaszó Vadászház” – a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: 7564, Kaszó
 9. Kunsági Major” – a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.
 10. Arany Kócsag Vendégház” a Program résztvevői számára a szálláshely és ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató: 8157 Füle, Sándorka puszta 055/3 hrsz.
 11. Fuvarozó” – Budapestről a Program helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 12. Alapítvány” – az angol anyanyelvi mentorok részvételét szervező Fundacją Rozwój Bez Granic közhasznú alapítvány, (cím Krakkó, Lengyelország, ul. Edwarda Heila 9/52 adószám: 6783105925, képviseli Jan Gransort, az igazgatóság elnöke)
 13. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

 III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé
 3. Az Angloville a Program nyelvi tréning részének szervezője. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok az Alapítvány szervezésében érkeznek.
 4. A Program során biztosított szálláshely és ellátás nyújtását az Angloville-től független Szálláshely szolgáltató végzik.

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetében a Programra való jelentkezés, a szolgáltatás megvásárlása és a szerződés aláírása a törvényes képviselő feladata.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezés elküldésével nyilatkozik a jelen Feltételekben foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetén a Feltételek megismeréséről és elfogadásáról a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1095 Budapest, Soroksári út 48.), valamint szkennelt formában a [email protected] címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára.
 5. A jelentkezés megerősítésével a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

V. Részvételi díj

 1. A nyelvi tréning szolgáltatás csak a szállás és ellátás szolgáltatással együtt vehető igénybe.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított részvételi díj
  1. A Kaszó Vadászházban tartott Programok esetén:
   1. 7 napos nyári program – bruttó 179 000 Ft
   2. 6 napos nyári programok – bruttó 159 000 Ft
   3. 14 napos nyári program – bruttó 326 000 Ft
   4. 13 napos nyári program – bruttó 320 000 Ft
  2. A Kunság Majorban tartott Programok esetén
   1. 7 napos nyári program – bruttó 199 000 Ft
   2. 14 napos program – bruttó 370 000 Ft
 3. A Program kapcsán a Szálláshely az alábbi díjat számolja fel. A díj fedezi a Résztvevő szállását és ellátását, valamint az anyanyelvi mentorok egy Résztvevőre eső részének szállását:
  1. a Kaszó Vadászházban tartott programokon:
   1. a nyári 7 napos programokon bruttó 80 000 Ft
   2. a nyári 6 napos programon bruttó 70 000 Ft
   3. a nyári 14 napos programon bruttó 169 000 Ft
   4. a nyári 13 napos programon bruttó 159 000 Ft
  2. A Kunsági Majorban tartott programokon:
   1. a nyári 7 napos programokon bruttó 60 000 Ft
   2. a nyári 14 napos programokon bruttó 125 000 Ft
 4. A Programra történő regisztráció csak a 2. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé történő kiegyenlítése után biztosított.
 5. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 5 napon belül szükséges kiegyenlíteni.
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelentkezés megerősítésekor kapott útmutatásnak megfelelően a Szálláshelynek megfizeti a szállás és ellátás díját.
 7. A Programon való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél mind az Angloville mind a Szálláshely felé megfizette a 2. és 3. pontban meghatározott díjakat, melyek összértéke bruttó 259 000 Ft a nyári 7 napos programok, bruttó 229 000 Ft a nyári 6 napos program, bruttó495 000 Ft a nyári 14 napos programok és bruttó 479 000 Ft a nyári 13 napos program esetén esetén.
 8. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok).
 9. A 2. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára:Angloville Kft.
   Raiffeisen Bank
   12010659-01483486-00100005
   IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel – amennyiben az ügyfél az előre jelzi – a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
 10. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a teljes megfizetett részvételi díjat visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 21 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett díj 100%-ának résztvevőnként 30 000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
  3. a program előtti 21. nap után történő lemondás esetén, amennyiben az Egyéni résztvevő rajta kívül álló, nem neki felróható indokból kényszerül lemondani a részvételt (pl. orvos által igazolt betegség), az Angloville résztvevőnként 30 000 Ft adminisztrációs költséget számol fel, és a megfizetett részvételi díj 80%-ának ezzel csökkentett összegét téríti vissza
  4. 21 napon belül egyéb okból történő lemondás esetén, vagy ha az Ügyfél nem Egyéni résztvevő, az adminisztrációs költség mellett az Ügyfél meg kell, hogy térítse a lemondásból fakadó károkat, és a megfizetett részvételi díj 80%-ának ezekkel csökkentett összegét kapja vissza
  5. lemondás esetén, egyedi megegyezés szerint lehetőség van más Program időpontra történő átfoglalásra, mely esetben megfizetett részvételi díj az új program időpontra érvényes.
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy [email protected] címre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az [email protected] email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél nem köteles megadni személyes adatait, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videófelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép és videófelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

 1. Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.
 2. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 3. Az Angloville a nyelvi tréning program szervezője és lebonyolítója. A Program részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra, melyek listája megtalálható a Honlapon. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok szervezője az Alapítvány.
 4. Az Angloville minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.
 5. Az Ügyfél (szülő vagy törvényes képviselő) köteles a Program megkezdése előtti negyedik napig nyilatkozni a Résztvevő gyermek egészségi állapotáról, melynek hiányában a gyermek a Programon való részvételből kizárható. A kitöltendő nyilatkozatot az Angloville a Program megkezdése előtt 2 héttel juttatja el az Ügyfélhez, aki azt szkennelt formában köteles kitöltve visszaküldeni és a Program megkezdésekor nyomtatott formában is átadni.

X. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.
 2. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videófelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az [email protected] email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az Angloville elérhetősége:

Angloville Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 48.

+3630 255 4845

[email protected]

 

A Szálláshelyek elérhetősége

Kaszó Vadászház és Üdülő

7564 Kaszó, Kaszópuszta 1.

+36 82 352 303

[email protected]

 

Kunság Major

6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 76.

+36 20  257 8498

[email protected]

 

Arany Kócsag Vendégház

8157 Füle, Sándorka puszta

+36 20 991 3058

[email protected]

 

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük azt írásban jelezni az [email protected] email címre.
 3. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 4. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 5. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 6. Jelen Feltételek 2016. december 5-től hatályosak.
 7. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak.